Fraflytning

Du har tre måneders opsigelse til den første hverdag i en måned, men det er muligt at flytte før.

Opsigelse

Ønsker du at flytte, før opsigelsesperioden er gået, skal du skrive datoen, for hvornår du ønsker at flytte i opsigelsesperioden. Så forsøger vi at genudleje din bolig så hurtigt som muligt, og det vil ofte kunne lade sig gøre 6-8 uger efter, at opsigelsen har fundet sted.

Du opsiger dit lejemål ved at maile, sende eller aflevere en skriftlig opsigelse til VIBO. Du kan også tage et billede med din telefon og sende opsigelsen til os. Opsigelsen skal sendes til vibo@vibo.dk

Hent opsigelsesskema

Opsigelsesperiode

I opsigelsesperioden har du pligt til at fremvise din bolig til boligsøgende. Du skal også betale for husleje og vedligehold i opsigelsesperioden.

4-6 uger efter du er flyttet, modtager du en flytteopgørelse, som indeholder dit foreløbige forbrug af vand, varme, el. Det betyder, at du senere på året (når det endelige forbrugsregnskab for hele afdelingen er afsluttet), enten får penge tilbage (fordi dit forbrug var mindre end estimeret) eller skal betale mere (fordi dit forbrug var højere end estimeret).

Vedligeholdelsesordning ved opsigelse

Hvis din afdeling har vedligeholdelsesordning B, bliver din vedligeholdelseskonto lukket, når du opsiger lejemålet. Sørg for, at vedligeholdelsesarbejdet er udført, godkendt af ejendomskontoret og pengene udbetalt, inden du siger op. Hvis din afdeling har vedligeholdelsesordning A, skal du flytte 14 dage før opsigelsesdatoen.

Syn ved fraflytning

Når boligen er tømt og rengjort, skal du have foretaget et fraflytningssyn. Fraflytningssynet er både en praktisk og juridisk vigtig del af flytteprocessen for dig og din boligafdeling.

Du modtager en skriftlig bekræftelse på opsigelse fra VIBO, hvor du bliver indkaldt til at deltage i synet med mindst 8 dages varsel.

Selve synet gennemføres digitalt af en af driftsmedarbejderne – med din eller en stedfortræders deltagelse.

Når synet er gennemført, beder vi dig skrive under. Derefter modtager du synsrapporten direkte på din mailadresse.

Senest 2 uger efter synet får du skriftlig besked om eventuelt omfang af istandsættelse af boligen, den anslåede udgift og din andel af udgiften.

Kontakt VIBO

Har du spørgsmål, kan du kontakte VIBO på XXX.