Fremleje, delvis fremleje og boligbytte

BytteboligafstandSom beboer i VIBO har du mulighed for at fremleje en del af eller hele din bolig, ligesom du kan bytte bolig med en anden beboer i eller uden for VIBO. 

Der er dog nogle særlige krav, der gør sig gældende i forbindelse med fremleje og bytte af bolig. Kontakt derfor altid VIBOs udlejningsafdeling, inden du indgår en endelig aftale med nogen om fremleje eller boligbytte.

Vær opmærksom på, at det er strengt forbudt at udleje eller fremleje sin bolig gennem Airbnb eller andre udlejningsportaler.

Delvis fremleje af bolig

Du kan fremleje op til halvdelen af boligens beboelsesrum, og du skal selv bo i boligen samtidig. 

Ønsker du at fremleje en del af din bolig, skal VIBO senest 2 uger før fremlejens start have modtaget:

 • Ansøgningsblanket, udfyldt og underskrevet (du finder ansøgningsblanketten længere nede)
 • Lejekontrakt vedrørende delvis fremleje, udfyldt og underskrevet 
 • Kopi af sundhedskort for alle (børn og voksne), der skal bo i boligen

VIBO kan modsætte sig delvis fremleje, hvis VIBO har eller får kendskab til forhold vedrørende fremlejetageren eller dennes husstand, som er utrygskabende for beboerne i VIBO.


 

Fremleje af hele boligen

Hvis du skal udstationeres, på længerevarende studieophold, udenlandsophold eller lignende, har du mulighed for at fremleje hele din bolig i op til 2 år.

Du må højst fremleje din bolig i 2 år, og du skal have fremlejekontrakten godkendt af VIBO.

For at få godkendt fremleje af hele din bolig, skal du kunne dokumentere:

 • Ophold i forbindelse med sygdom
 • Forretningsrejse (dokumentation for, at fraværet er midlertidigt)
 • Studieophold (uddannelsesinstitutionen skal bekræfte, at fraværet fra studiet er midlertidigt)
 • Opstart af selvstændig virksomhed
 • Lignende fraværsårsag

Senest 2 uger før den ønskede fremlejeperiodes start, skal VIBO havde modtaget følgende:

 • Ansøgning om fremleje (hent ansøgningsblanketten herunder)
 • Fremlejekontrakt, underskrevet af begge parter
 • Kopi af sundhedskort for alle (børn og voksne), der skal bo i boligen. OBS - det samlede antal beboere må ikke overstige antallet af beboelsesrum
 • Beboerens kontaktadresse i Danmark i fremlejeperioden.

Den opkrævede husleje for fremlejen må ikke overstige, hvad beboeren selv betaler for boligen.

Eventuelt udstedt vaskekort skal overdrages til fremlejetageren.

Fremlejen er ikke godkendt, før du har modtaget en skriftlig tilladelse fra VIBO.

Bytte bolig

Når du har boet i din bolig i 2 år, har du lov til at bytte den til en anden bolig enten i eller uden for VIBO med 2 måneders varsel. Det vil sige andre VIBO-boliger, boliger hos andre almene boligorganisationer samt private udlejningsboliger.

VIBO kan modsætte sig bytningen, hvis vi får kendskab til forhold vedrørende byttepartens eller dennes husstand, som skaber utryghed for beboerne i VIBO, eller hvis boligen efterfølgende vil blive beboet af flere end 1 person pr. beboelsesrum.

Det er en forudsætning, at parterne ikke har gæld til VIBO, og at der ikke er alvorlige klager eller misligholdelse vedrørende nuværende eller tidligere lejemål i VIBO.

Ved bytning af ældre- eller ungdomsboliger skal den kommende lejer opfylde kriterierne for at bo i netop den boligtype.

Bytningen skal godkendes af VIBO, og hvis bytning af bolig skal ske til en anden boligorganisation, skal denne også godkende bytningen, inden at indflytning kan finde sted.

Der er de samme krav til istandsættelse og istandsættelsesperiode som ved en almindelig fraflytning, og der skal underskrives ny kontrakt og betales nyt indskud til boligen inden bytningen. Ved bytte er det afdelingens vedligeholdelsesreglement, der gælder, og ejendomskontoret foretager flyttesyn, præcis som ved almindelig fraflytning.

Afstand

Kontakt altid VIBOs udlejningsafdeling, når du overvejer at bytte bolig.

 

 

Læs i øvrigt uddrag af 'Lov om leje af almene boliger' § 69 vedrørende boligbytte.


Skærpede kriterier for fremleje, delfremleje og boligbytte

Vær opmærksom på, at I VIBOs afdelinger i NIVÅ (afd. 101, 102 og 103) gælder særligt skærpede kriterier for fremleje og boligbytte.

Kontakt VIBOs udlejningsafdeling.