Politisk organisation

VIBOs øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af VIBOs organisationsbestyrelse og repræsentanter for hver boligafdeling.

Her på siden kan du se, hvordan den politiske ledelse er bygget op.

Udvalgsmøde 2022

Bestyrelsesudvalg

Organisationsbestyrelsen har nedsat fire faste udvalg, der hver arbejder med forskellige indsatsområder. Læs mere om hvert enkelt udvalg her.


 

Driftsudvalg

Driftsudvalget består af repræsentanter fra organisationsbestyrelsen samt VIBOs vicedirektør.

Formålet er at have fortsat og kontinuerligt fokus på, at VIBOs drift udføres effektivt med beboerne i fokus under hensyntagen til, at beslutninger tages lokalt.

Medlemmer af driftsudvalget

Birgitte.png

Birgitte Langballe

Formand driftsudvalg

Arbejdstlf.

21947225
csm_Lone_01_eeeb81956b.jpg

Lone Karas Heftholm

Flemming.png

Flemming Amaro Kristensen

Tina_Belsø.png

Tina Belsø

 

Kommunikationsudvalg

Kommunikationsudvalget består af repræsentanter fra organisationsbestyrelsen, direktør, IT chef og kommunikationsansvarlig.

Formålet er løbende at udvikle og evaluere VIBOs  samlede kommunikationsindsats.

Medlemmer af kommunikationsudvalget

Birgitte.png

Birgitte Langballe

Formand kommunikationsudvalg

Arbejdstlf.

21947225
Ismet.png

Ismet Dzemaili

Byggeudvalg

Byggeudvalget består af repræsentanter fra organisationsbestyrelsen samt VIBOs direktør og repræsentanter fra ledergruppen.
 
Udvalget behandler opstart af nye byggesager og indstiller til organisationsbestyrelsen.

Herudover følger udvalget igangværende byggesager lige fra ideer og etablering af projekter til endelig aflevering af det færdige resultat.

Medlemmer af byggeudvalget

Birgitte.png

Birgitte Langballe

Formand byggeudvalg

Arbejdstlf.

21947225
csm_Lone_01_eeeb81956b.jpg

Lone Karas Heftholm

Flemming.png

Flemming Amaro Kristensen

Tina_Belsø.png

Tina Belsø

Uddannelse- og boligsocialt udvalg

Helhedsplaner og udviklingsprojekter

Udvalget følger udviklingen i VIBOs boligsociale arbejde, herunder realiseringen af de boligsociale helhedsplaner og udviklingsprojekter i relation til boligforeningens udsatte boligområder.

Derudover er udvalget ansvarlig for planlægning af temamøder og kurser, herunder kursus for nye afdelingsbestyrelser, afdelingsbestyrelseskonference, formandsmøder mv.

Medlemmer af uddannelse- og boligsocialt udvalg

Frank.png

Frank Jensen

Formand uddannelse- og boligsocialt udvalg

Mobil

20270847
csm_Lone_01_eeeb81956b.jpg

Lone Karas Heftholm

Ismet.png

Ismet Dzemaili

Tina_Belsø.png

Tina Belsø