Ofte stillede spørgsmål for beboere

Find svar på nogle af de spørgsmål, VIBO oftest bliver stillet.

Finder du ikke svar, er du velkommen til at kontakte VIBO.

Om at bo i VIBO

Hvordan søger jeg boligstøtte?

Når du bor til leje, kan du søge om boligstøtte. Det er din husleje, størrelsen på din bolig og antallet af børn og voksne under samme tag, der afgør, om du er berettiget til at modtage støtten. Læs mere her: www.borger.dk/boligstøtte.

Du kan søge om boligstøtte her.

Må jeg ændre/forbedre min bolig?

Selvom du bor til leje, kan du godt foretage ændringer af din bolig.
Med råderetten har du som beboer mulighed for at ændre og forbedre din bolig. Råderetten giver frihed til at præge boligen ud fra egne ønsker og behov.

Det er vigtigt altid at kontakte det lokale ejendomskontor, inden du begynder arbejdet i din bolig – det skal nemlig godkendes først. Når godkendelsen er i hus, er du selv ansvarlig for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Læs mere om råderetten her.

Hvor skal jeg henvende mig med mit spørgsmål?

Hvor skal jeg henvende mig?

Se her, hvor du henvender dig med hvilke spørgsmål:


Kontakt ejendomskontoret vedrørende:

 • Drift af afdelingen
 • Skader i boligen (vand, varme, døre, vinduer, toilet, bad m.m.)
 • Ansøgning om husdyr
 • Skimmelsvamp
 • Ændringer eller forbedringer i din bolig (køkken, bad, hårde hvidevarer eller lignende)

Du finder kontaktoplysninger på dit ejendomskontor under din boligafdelings hjemmeside (Find den her).


Kontakt VIBOs hovedkontor (mail: vibo@vibo.dk eller tlf. 33 42 00 00) vedrørende:

 • Administration af afdelingen
 • Opskrivning (udlejningsafdelingen)
 • Fremleje (udlejningsafdelingen)
 • Opsigelse (udlejningsafdelingen)
 • Klager (udlejningsafdelingen)
 • Forbrugsregnskaber (økonomi)
 • Byggesager (byggeafdelingen)


Kontakt afdelingsbestyrelsen vedrørende:

 • Forslag, gode ideer og kommentarer til aktiviteter i afdelingen
 • Ønsker til ændringer i afdelingen
 • Det årlige afdelingsmøde

Du finder kontaktoplysninger på din afdelingsbestyrelse under din boligafdelings hjemmeside (Find den her).

Vagtordning – hvad gør jeg ved akutte skader uden for VIBOs åbningstid?

Opstår der akutte skader i boligen uden for ejendomskontorets og administrationens åbningstider, kan du som beboer ringe til vagtordningen. Ordningen sikrer hurtig indgriben ved alvorlige hændelser og driftsforstyrrelser i VIBOs bygninger.

Ring på 33 42 00 00 (uden for åbningstid henvises du direkte til Falcks vagttelefon).

Kun henvendelse vedrørende følgende forhold vil blive behandlet af vagten:

 1. Større svigt i varme- eller vandforsyning
 2. Strømsvigt i ejendommen
 3. Svigt i dørtelefoner, låse og andre adgangskontrolsystemet i større omfang
 4. Svigt i tv-forsyningen i større omfang
 5. Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader er uundgåelige
 6. Stoppede kloakker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader er uundgåelige
 7. Elevatorstop – når der er personer i elevatoren

Om indflytning og fraflytning

Kan VIBO leje min bolig ud hurtigere end opsigelsesvarslet?

Du har 3 måneders opsigelse.

VIBO kan forsøge at genudleje din bolig med 6 ugers varsel til den 1. eller 15. i måneden.

Kan boligen ikke genudlejes før, hæfter du for husleje m.m. i den fulde opsigelsesperiode.

Hvordan opsiger jeg boligen?

Du opsiger din bolig skriftligt til VIBO med tre måneders varsel, regnet til den første hverdag i måneden (ikke lørdage eller helligdage). Oplys samtidig, hvornår du fraflytter – altså hvornår boligen er helt tom.

Vær opmærksom på, hvilken stand din bolig skal afleveres i. Det fremgår af din afdelings vedligeholdelsesreglement.

Læs mere og hent opsigelsesblanket under 'Opsigelse og fraflytning'.

Skal jeg selv melde flytning?

Ja, du er selv ansvarlig for at melde din flytning til Folkeregisteret på borger.dk og eventuelle andre steder, hvor din adresse er registreret.

Hvornår får jeg min flytteafregning?

Der går op til 6 uger fra boligen er genudlejet, til du modtager din flytteafregning.