Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen er valgt af VIBOs repræsentantskab og har det overordnede økonomiske og juridiske ansvar for hele VIBO.

Organisationsbestyrelsen har nedsat sig i en række bestyrelsesudvalg, der varetager forskellige områder.

Den vigtigste opgave er at tilpasse VIBOs virke, så det stemmer overens med beboernes holdninger, fx i forhold til byggeri og renovering, grønne initiativer, kulturelle tiltag og sociale mål.

Formandskab

Birgitte.png

Birgitte Langballe

Organisationsbestyrelsesformand

Arbejdstlf.

21947225
Frank.png

Frank Jensen

Organisationssbestyrelsesnæstformand

Organisationsbestyrelsesmedlemmer

csm_Lone_01_eeeb81956b.jpg

Lone Karas Heftholm

Organisationsbestyrelsesmedlem

Ismet.png

Ismet Dzemaili

Organisationsbestyrelsesmedlem

Flemming.png

Flemming Amaro Kristensen

Organisationsbestyrelsesmedlem

Tina_Belsø.png

Tina Belsø

Organisationsbestyrelsesmedlem

Lisa.png

Lisa Andersen

Medarbejderrepræsentant