Klager

Du har som beboer mulighed for at klage over andre beboere, hvis de ikke overholder afdelingens husorden, og hvis du er generet af adfærden.

Inden du klager over en anden beboer, opfordrer vi dig til først at tale med vedkommende og forsøge at løse det gennem dialog. 

 

Anonymitet

Vær opmærksom på, at når VIBO har modtaget din klage, kan du ikke bevare din anonymitet, selvom du efterfølgende tilbagekalder din klage, efter den er blevet behandlet.

Når vi skriver til beboeren, som du har klaget over, vil beboeren også modtage kopi af din klage og få mulighed for at komme med sine bemærkninger til VIBOs brev og din klage. Din mailadresse og telefonnummer slettes fra klagen, inden den sendes til den anden part, men dit navn og adresse fremgår af klagen, som videresendes.

Klager over støj og andre overtrædelser af afdelingens husorden

I afdelingens husorden står der, hvilke rammer afdelingens beboere i fællesskab har vedtaget for f.eks. høj musik, brug af støjende værktøj og lignende. Det må forventes, at man kan høre hinanden i forbindelse med almindeligt brug af boligen. Derfor opfordrer VIBO altid til venligt at gøre hinanden opmærksom på gener, inden der opstår konflikt.

Hvis der er tale om overtrædelse af husordenen, og I ikke selv kan løse konflikten, så kan du sende en klage til VIBO. Det samme gælder, hvis I er flere beboere, som oplever eller er vidne til den samme overtrædelse af husordenen.

Bemærk, det er dog kun muligt at klage over en hændelse, som du selv har overværet og er generet af.

Særligt om trusler eller fysisk vold

Hvis du har været udsat trusler eller vold er det vigtigt, at du først anmelder det til politiet. Ved politianmeldelse får du et journalnummer, som du bedes notere i klagen til VIBO.

Sådan klager du

For at VIBO kan behandle din klage, er det nødvendigt, at du har beskrevet udførligt og præcist, hvilken husordensovertrædelse, som du vil klage over, hvor og hvornår det har fundet sted, samt navn og adresse på dig selv og på beboeren, som du klager over.

Bemærk, at husordensovertrædelsen, som du vil klage over, skal være sket inden for den seneste måned.

Klageblanket

For at gøre det nemt for dig og samtidig sikre, at vi får alle de nødvendige oplysninger, skal du benytte VIBOs klageformular, som du kan klikke på og hente herunder.

Klageblanketten sender du til udlejningsafdelingen@vibo.dk eller pr. post til Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49A, 1453 Kbh. K.

Denne klagevejledning er udarbejdet i juni 2023.