Afd. 134

Vibeengen

Engvej 13-39
2300 København S

Udlejning af beboerlokalet i afd. 134, Vibeengen

Her er de gældende regler og information om, hvordan du som beboer i afd. 134 kan leje beboerlokalet.

 1. Ved brug af lokalet skal der vises hensyn til de øvrige beboere.

 2. Branddørene må kun åbnes i tilfælde af brand.

 3. Der må ikke opsættes borde, stole, grill m.m. på det grønne areal foran lokalerne.

 4. Der må kun benyttes det i lokalet opsatte musikanlæg.

 5. Musikken stopper kl. 01.00.

 6. Lokalet skal afleveres rengjort.

 7. Eventuelle skader på inventar eller på lokalet erstattes af lejeren.

 8. Betaling:

  Ved leje af lokalet betales ved reservation.

  Priser:
  Beboerlokale i stueetagen
  - Hverdage mandag-torsdag kl. 12-21: kr. 450 pr. døgn.
  - Fredag og lørdag kl. 12-01: kr. 750 pr. døgn
  - Søndag kl. 12-22: kr. 750 pr. døgn

  Leje af 1. sal (kun i forbindelse med leje af beboerlokalet)
  - Lokalet på 1. sal kan lejes til kaffedrikning. Lokalet må ikke bruges som festlokale, og der må ikke spilles musik i lokalet. Lokalet skal forlades senest kl. 21.00.
  - Leje af 1. sal (kun i forbindelse med leje af beboerlokalet): Alle dage kr. 450 pr. døgn.

  Leje af 2. sal (kun i forbindelse med leje af beboerlokalet)
  - Ved leje af 2. sal (kun i forbindelse med leje af beboerlokalet): Alle dage kr. 250 pr. døgn.

  Lejen tilbagebetales ikke, når aftalen er indgået og lejen betalt.
  Lejen indbetales på mobile pay: 856763.

 9. Depositum udgør kr. 1.000 for beboerlokalet og kr. 3.000, hvis 1. sal samtidig lejes. Depositum betales, når nøgler udleveres.
  - Det modtagne depositum tilbagebetales, når lokalet/lokalerne er afleveret i rengjort stand og service er optalt. Eftersyn og optælling sker ved lejens ophør og aflevering af nøglen. Eventuelt beskadiget eller manglende service m.m. vil blive fratrukket depositum.

 10. Hvis nøglen ikke afleveres ved lejekontraktens ophør, skal der betales kr. 250 pr. døgn indtil nøglen er afleveret. Ved bortkomne nøgler forpligtes lejer til at betale de fulde udgifter ved omstilling af låse samt indkøb af nøgler.

Overtrædes disse regler, vil lejeren miste retten til at leje lokalet i fremtiden.

Nøglen kan udleveres på udlejningsdagen kl. 12.00 og afleveres senest dagen efter sidste udlejningsdag kl. 10.00.

Beboerlokalet skal afleveres i rengjort stand. Man skal selv medbringe rengøringsmidler og alt hvad man skal bruge dertil, som karklude, viskestykker, håndklæde til toiletter og lign. Dog forefindes speciel sæbe til gulvene.

Huske at læse opslaget på køkkendøren, før lokalet tages i brug.

Tilbehør i lokalet er service til 40 pers. Der forefindes komfur, opvaskemaskine, køle-/fryseskab, køleskab, musikanlæg samt 2 kaffemaskiner og mikrobølgeovn.

Lejeren er erstatningspligtig for alt inventar m.m. i beboerlokalet.
Hvis der skulle opstå skader af nogen art, er undertegnede indforstået med at skulle betale for det der evt. er ødelagt eller bortkommet.
Selvom det er lejers gæster, der forvolder skader af nogen art, hæfter lejeren også for dette.

Beboerlokalet i Vibeengen ligger midt i bebyggelsen med lejligheder på flere sider.

Beboerlokalets regler er fastsat af beboerne i Vibeengen.

Ønsker man at leje lokalerne, skal man kontakte John Rask på mail: djrask@outlook.dk  eller på mobil: 27141188.

Respekter venligst, at man ikke kan forvente at få svar med det samme, men der skal nok komme en tilbagemelding hurtigst muligt.

 

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen