Fysiske helhedsplaner og andre projekter

Fysiske helhedsplaner / større renoveringssager

Her finder du et overblik over de større renoveringssager – såkaldte fysiske helhedsplaner – der er i gang i VIBO.

Under hver afdeling finder du et link til afdelingens egen hjemmeside, hvor du kan læse mere om det enkelte projekt.

Genhusning

I afdeling 104, 111, 113, 121, 127, 135, 142, 175 og 225 er arbejderne så omfattende, at det er nødvendigt at genhuse beboerne i den periode, hvor der foregår fysiske arbejder i boligerne.

I alle de afdelinger, hvor der skal ske genhusning, er der en genhusningskonsulent tilkoblet byggesagen, som skal hjælpe beboerne gennem processen.

Helhedsplan grafik

Oversigt over fysiske helhedsplaner

Afd. 104, Grønnevang

Information er på vej.

Afd. 107, Vennemindevej I

Beboerne i afd. 107 stemte ved en urafstemning i august 2021  ja til at gennemføre renovering af gårdanlægget i samarbejde med AB Hesseløhus og AB Locator.

Der er valgt rådgiver på sagen, og rådgiver har udarbejdet udbudsmateriale, så helhedsplanen kan sendes i licitation.

Licitationen forventes at blive gennemført i  juni 2023, og arbejdet i afdelingen forventes at starte op i august 2023.

Afd. 109, Smedetoften/Kleintoften

Ved urafstemningen i november 2021 stemte beboerne nej til at gennemføre den foreslåede fysiske helhedsplan.

VIBO har efterfølgende været i løbende dialog med både afd. 109, Landsbyggefonden og Rødovre Kommune for at få afdækket, hvilke muligheder afd. 109 har for at fremsende en justeret ansøgning.

Landsbyggefonden har meddelt, at der er mulighed for at tilrette skema A, så det passer i afd. 109, hvis det er afdelingens ønske. Rødovre Kommune har samtidig oplyst, at der skal findes en passende løsning for afdelingen. Ud fra tilbagemeldingerne arbejdes der på en tilrettet ansøgning om en fysisk helhedsplan for afdelingen.

Afd. 111, Hjørnevænget

I afd. 111 har beboerne stemt ja til, at der skal udføres følgende:

  • Renovering af badeværelser
  • Ombygning af 8 boliger til supplementsboliger
  • Udskiftning af tag
  • Etablering af et solcelleanlæg på taget

VIBOs rådgiver har udarbejdet et udbudsmateriale, så helhedsplanen er sendt til Licitationen i 2023.

Arbejderne er så omfattende, at alle beboere skal genhuses i den periode, der foregår fysiske arbejder i boligerne. VIBOs genhusningskonsulent gennemførte i sommeren 2023 spørgeskemaundersøgelse og interviews med beboerne som forberedelse til genhusningen.

Når Licitationen er gennemført, og der er fundet en totalentreprenør, skal projektplanen færdiggøres, så der skal søges om byggetilladelse. Dette forventes færdigt til juni 2024, hvorefter selve byggearbejderne kan starte op.

Afd. 113, Støberigården

På et ekstraordinært afdelingsmøde i november 2021 stemte beboerne ja til at gennemføre en fysisk helhedsplan/renovering, som indeholder renovering af afdelingens badeværelser, tagudskiftning samt forskønnelse af udearealer.

I foråret 2024 skulle beboerne diskutere evt. godkendelse af et solcelleprojekt på et ekstraordinært afdelingsmøde.

For den samlede renoveringssag er der valgt rådgiver, som er i gang med at udarbejde diverse projektmaterialer, så helhedsplanen/renoveringen på et senere tidspunkt, kan udføres via en entreprenør.

Beboerne i afdelingen skal genhuses i forbindelse med renoveringen af badeværelserne i den periode, der foregår fysiske arbejder i boligerne.

Der udføres prøveboliger i afdelingen som en del af helhedsplanen. To badeværelser på 2. og 4. sal i samme opgang renoveres – dette projekt forventes afsluttet inden sommeren år 2024.

Der vil løbende blive informeret til beboeren om status på projektet, ligesom VIBO inviterer til infomøder.

Du kan som beboer altid på afdelingens hjemmeside finde nyhedsbreve og andet materiale og om sagen, som er omdelt i afdelingen.

Link til afdelingens egen hjemmeside.

Byggeopstart på den store samlede fysiske helhedsplan forventes at ske, slut 2025 / start 2026.

Afd. 114, Lerfosgade

Der arbejdes med, at de 4 supplementsrum omdannes til ungdomsboliger. Dette afventer byggetilladelse fra Københavns Kommune.

Mere information på vej.

Afd. 121, Charlotteager I

På et ekstraordinært afdelingsmøde d. 3. november 2022 stemte beboerne ja til at gennemføre en fysisk helhedsplan, som indeholder 50 tilgængelighedsboliger i stueetagerne, inkl. køkkener og renovering af de resterende badeværelser, solceller samt udskiftning af hegn i terræn.

Der er valgt rådgiver, som er i gang med at udarbejde udbudsmateriale, så helhedsplanen kan sendes i licitation.

Beboerne i de 50 boliger, der skal omdannes til tilgængelighedsboliger skal genhuses i den periode, der foregår fysiske arbejder i boligerne. Det forventes, at der er byggeopstart i slutningen af 2024.

Rådgiveren har er i gang med som prøvebolig at udføre/renovere en tilgængelighedsbolig i stueetagen samt to badeværelser på 1. og 2. sal i samme opgang – dette forventes afsluttet inden sommeren år 2024.

Byggeopstart på den samlede fysiske helhedsplan forventes at ske i starten af 2025.

Link til afdelingens egen hjemmeside.

Afd. 127, Runddelen I + II

Helhedsplanen indeholder bl.a. renovering af badeværelser samt nye vand- og afløbsinstillationer, ligesom en del af boligerne ombygges til tilgængelighedsboliger.

Læs mere på afd. 127s egen hjemmeside.

Denne side er oprettet af og opdateres af afdelingsbestyrelsen: www.afd127.dk.

Afd. 135, Charlotteager II

På et ekstraordinært afdelingsmøde d. 2. november 2022 stemte beboerne ja til at gennemføre en fysisk helhedsplan, som indeholder 16 tilgængelighedsboliger i stueetagen inkl. køkkener og renovering af de resterende badeværelser, solceller samt udskiftning af hegn i terræn.

Der er valgt rådgiver, som er i gang med at udarbejde udbudsmateriale, så helhedsplanen kan sendes i licitation.

Beboerne i de 16 boliger, der skal omdannes med tilgængelighedsbolig, skal genhuses i den periode der forgå fysiske arbejder i boligerne.

Rådgiveren er også i gang med at gennemføre et prøvefelt med en tilgængelighedsbolig i stueetagen samt de to badeværelser på 1. og 2. sal i samme opgang.

At arbejdet med at udfører/renoverer en tilgængelighedsbolig i stueetagen samt to badeværelser på 1. og 2. sal i samme opgang, er iværksat og forventes afsluttet inden sommeren år 2024. Det forventes, at der er byggeopstart på den samlede fysiske helhedsplan i starten af 2025.

Afd. 140, Televænget

Afdelingens beboere har stemt ja til et projekt, der indeholder nyt fælleshus/driftskontor og en bemandet legeplads samt en opgradering af udearealerne og nye faciliteter til driften.. 

Der er indgået aftale med rådgiverfirmaet Pålson Arkitekter A/S, som har udarbejdet skitser og holdt dialogmøder med afdelingsbestyrelsen om det videre forløb.

Rådgiveren har desuden udarbejdet et byggeprogram for sagen, og der forventes et samlet projekt for fælleshuset inden længe.

Det forventes, at fælleshuset står færdigt midt i 2025.

Afd. 142, Mimersgade

Information er på vej.

Afd. 175, Rådmandsgade

Beboerne i afd. 175 har stemt ja til at renovere badeværelser, opsætning af nye vinduer og solceller samt omdannelse af udearealer.

H+ Arkitekter A/S er valgt som rådgiver på sagen, og de er godt i gang med at udarbejde udbudsmateriale til brug for en licitation. Der forventes licitation i starten af 2024 og byggeopstart sidst i 2024.

Afd. 225, Ahornvænget I & II

I afd. 225 skal 21 boliger omdannes til tilgængelighedsboliger, afdelingen skal have renoveret 46 badeværelser, udskiftet tag inkl. etablering af solceller, samt delvist have udskiftet kloak inde i boligerne.

Arkitema A/S er valgt som rådgiver på sagen.

I samarbejde med rådgiveren blev der i efteråret 2022 udarbejdet en prøvebolig i en af de boliger, der skal have renoveret badeværelse. Arkitema A/S er nu i gang med at udarbejde materiale til brug for en licitation. Dette arbejde foregår frem til foråret 2024. Det forventes, at byggearbejderne starter op i midten af 2024.

Alle boliger/beboere skal genhuses i den periode, der foregår fysiske arbejder i boligerne. Der er valgt genhusningskonsulent ved Kuben A/S, som hjælper beboerne gennem genhusningsperioden.

Øget biodiversitet og naboskab

I 2023 ansatte VIBO projektleder Morten Rosenvold Villadsen og tog dermed et stort skridt i retning mod at øge biodiversiteten og samtidig bidrage til bedre naboskab i vores afdelinger. 

Samme år indledte VIBO et samarbejde med foreningen Vild Med Vilje med det mål at få mere vild natur ud i boligområderne og dermed bidrage til øget biodiversitet i hele Danmark.

Går jeres afdeling med tanker om grønne projekter, så tøv ikke med at kontakte VIBO.

Morten Web

Morten Rosenvold Villadsen

E-mail: mrv@vibo.dk
Tlf.:  21 94 38 19

Kontakt Morten for en snak om øget biodiversitet og naboskab i jeres afdeling.


Se Bo Godt's video om, hvordan VIBO har forvandlet minkbure til insekthoteller i flere af vores afdelinger.

Økonomirådgiver

Tine Nicolaisen er ansat i en projektstilling som økonomirådgiver frem til 30. juni 2024. Stillingen er betalt af puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen.

Tine har stor erfaring med rådgivning inden for det socialfaglige samt økonomiske område. Tine hjælper beboere, som har udfordringer med at få betalt sin husleje og derfor kan være i risiko for at miste deres bolig. Hjælpen kan f.eks. bestå i, at den enkelte beboer får skabt økonomisk overblik og eventuelt økonomisk råderum. 

Tine kan desuden hjælpe og guide den enkelte beboer til at kontakte kreditorer, myndigheder, banker m.fl.

Hvis du, eller en beboer du kender, har brug for hjælp med økonomien – så skriv eller ring til Tine.

Tine N

Kontakt Tine:

Tine Nicolaisen

E-mail: tni@vibo.dk
Tlf.:  21 94 66 56