Spørgsmål og svar

spørgsmål

spørgsmålHer har vi samlet svar på nogle af de spørgsmål, VIBO oftest bliver stillet. 

Klik på det område, du søger svar under.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte VIBO.

Boligsøgning og venteliste

Hvordan skriver jeg mig på venteliste hos VIBO?

Du kan skrive dig på venteliste hos VIBO fra du fylder 15 år. 

Sådan gør du:

 1. Opret bruger på VIBOs selvbetjening. Tjek først, om du allerede har oprettet en bruger på din mailadresse ved at taste den i feltet "Har vi din mailadresse?". Det er vigtigt, der ikke oprettes to brugere med samme oplysninger. Ring til os på 33 42 00 00, hvis du er i tvivl.

 2. Køb derefter et ansøgernummer ved at lægge det i kurven i selvbetjeningen (OBS - hvis du bruger din mobil, skal du vende telefonen vandret for at kunne se kurven)
  Køb ventelistenummer

 3. Klik på 'Kurv' øverst på siden og vælg 'Vis kurven'
  Vis kurven

 4. Vælg 'Gå til kassen'
  Gå til kassen

 5. Log ind med dine nye brugeroplysninger

 6. Betal for dit ansøgernummer - du har nu en plads på VIBOs venteliste.

 7. Du kan nu starte din boligsøgning ved at taste ønskede kriterier, ønsket postnummer eller vælge en bestemt afdeling i VIBOs selvbetjening.

Tilføj boligtyper til din boligsøgning

I VIBOs boligsøgning kan du vælge, hvilke boliger, du ønsker at skrive dig op til. Du kan definere, hvilket boligområde, du ønsker at søge bolig i, hvor stor en bolig, hvad du kan betale i husleje m.m. Klik på det lille 'Kurv'-ikon ud for de boligtyper, du ønsker at skrive dig op til.

Vælg bolig

Når du er færdig med at lægge boligtyper i kurven, skal du klikke på 'Kurv' øverst på siden og derefter på 'Vis kurven'.

Vis kurven

Derefter går du til kassen og bekræfter dine valg.

Hvordan ændrer jeg mine boligønsker?

Husk altid at opdatere dine boligønsker, hvis de ændrer sig. Hvis du modtager boligtilbud på boliger, du ikke ønsker, risikerer du, at din venteliste sættes i bero.

Log på Mit VIBO, klik på 'Min side' og derefter på 'Tilpas mine boligønsker'.

Udfyld felterne – f.eks. hvis behovet for antal rum eller huslejeniveauet har ændret sig. Klik på 'Videre'. På denne måde fjernes de boliger, som ikke længere matcher dine boligønsker, helt automatisk.

 

Fjern boligtyper, du ikke længere ønsker at være skrevet op til

Log på Mit VIBO med MitID – klik på 'Min side' og derefter 'Boligønsker'.

Klik derefter på 'skraldespanden' ud for de boligtyper, du ønsker at fjerne fra din boligsøgning.

Er jeg aktiv eller ikke aktiv boligsøgende?

Du kan stå på VIBOs venteliste og optjene anciennitet, uanset om du er aktiv eller ikke aktiv boligsøgende.

Når du ønsker at være aktiv boligsøgende, kan du logge på 'Mit VIBO' og aktivere din boligsøgning. Det betyder, at du modtager orienteringsbreve om ledige boliger, når VIBO har en ledig bolig, der matcher dine boligønsker (husk derfor at holde dine boligønsker opdaterede).

Er du ikke aktiv boligsøgende, er dit ventelistenummer sat i bero, og du modtager derfor ikke orienteringsbreve om ledige boliger.

Vær opmærksom på, at du skal betale det årlige ajourføringsgebyr, uanset om du er aktiv eller ikke aktiv boligsøgende, for at beholde din plads på ventelisten.

Jeg har fået et orienteringsbrev – hvad betyder det?

Når du modtager et orienteringsbrev om en ledig bolig fra VIBO, er du ikke den eneste, der har fået besked om, at boligen er ledig. VIBO sender orienteringsbrevet til flere på samme tid, fordi det ikke er sikkert, at den første på ventelisten ønsker boligen.

Derfor er det vigtigt, du besvarer orienteringsbrevet, så vi ved, om du ønsker boligen. Du svarer JA eller NEJ på Mit VIBO.

Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte os. Kontaktoplysningerne finder du nederst på siden.

Jeg har akut brug for en bolig

VIBO har ingen akutliste.

Har du akut brug for en bolig, skal du kontakte den kommune, du har adresse i.

Somme tider har VIBO dog en bolig med kort ventetid til midlertidig udlejning.

 Du finder oversigten over vores ledige boliger her. Vær opmærksom på de tidsbegrænsede lejekontrakter.

 

Hvad koster det at skrive sig på venteliste hos VIBO?

Familieboliger

Når du skriver dig på VIBOs venteliste, skal du betale et oprettelsesgebyr.

Derudover opkræver VIBO et årligt ajourføringsgebyr, der dækker udgiften til administration af ventelisten.
Det er vigtigt at betale det årlige gebyr, da du ellers mister ancienniteten på VIBOs venteliste.

Priserne finder du i VIBOs boligsøgning under de forskellige boligtyper.
Bemærk at ventelistegebyr kun skal betales én gang, uanset hvor mange boliggrupper du vælger at skrive dig op til.

Gebyr for oprettelse på venteliste betales via denne hjemmeside med følgende betalingskort: Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, American Express, JCB, MasterCard og Maestro.

Årligt ajourføringsgebyr opkræves via Nets.

Ungdomsboliger

Det er gratis at skrive sig på venteliste til ungdomsboliger. Vær blot opmærksom på, at du ikke optjener anciennitet til familieboliger, når du er skrevet op til ungdomsboliger.

Ældreboliger

Ældreboliger anvises af kommunen, og det er derfor ikke muligt at skrive sig på venteliste til disse boliger.

Fortrydelse

Jf. købeloven har du 14 dages fortrydelsesret. Hvis du vil benytte dig af fortrydelsesretten, skal du kontakte os:

Boligforeningen VIBO
Skt Peders Stræde 49A
1453 København K
CVR: 36511710

Telefon: 33 42 00 00
Mail: vibo@vibo.dk

Mandag - torsdag: 10:00 - 14:00
Fredag : 10:00 - 13:00
Lørdag - søndag: Lukket

Indflytning og fraflytning

Kan VIBO leje min bolig ud hurtigere end opsigelsesvarslet?

Du har 3 måneders opsigelse.

VIBO kan forsøge at genudleje din bolig med 6 ugers varsel til den 1. eller 15. i måneden.

Kan boligen ikke genudlejes før, hæfter du for husleje m.m. i den fulde opsigelsesperiode.

Hvordan opsiger jeg boligen?

Du opsiger din bolig skriftligt til VIBO med tre måneders varsel, regnet til den første hverdag i måneden (ikke lørdage eller helligdage). Oplys samtidig, hvornår du fraflytter – altså hvornår boligen er helt tom.

Vær opmærksom på, hvilken stand din bolig skal afleveres i. Det fremgår af din afdelings vedligeholdelsesreglement.

Læs mere og hent opsigelsesblanket under 'Opsigelse og fraflytning'.

Skal jeg selv melde flytning?

Ja, du er selv ansvarlig for at melde din flytning til Folkeregisteret på borger.dk og eventuelle andre steder, hvor din adresse er registreret.

Hvornår får jeg min flytteafregning?

Der går op til 6 uger fra boligen er genudlejet, til du modtager din flytteafregning.

Bor i VIBO

Hvordan søger jeg boligstøtte?

Når du bor til leje, kan du søge om boligstøtte. Det er din husleje, størrelsen på din bolig og antallet af børn og voksne under samme tag, der afgør, om du er berettiget til at modtage støtten. Læs mere her: www.borger.dk/boligstøtte.

Du kan søge om boligstøtte her.

Må jeg ændre/forbedre min bolig?

Selvom du bor til leje, kan du godt foretage ændringer af din bolig.
Med råderetten har du som beboer mulighed for at ændre og forbedre din bolig. Råderetten giver frihed til at præge boligen ud fra egne ønsker og behov.

Det er vigtigt altid at kontakte det lokale ejendomskontor, inden du begynder arbejdet i din bolig – det skal nemlig godkendes først. Når godkendelsen er i hus, er du selv ansvarlig for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Læs mere om råderetten her.

Hvor skal jeg henvende mig med mit spørgsmål?

Hvor skal jeg henvende mig?

Se her, hvor du henvender dig med hvilke spørgsmål:


Kontakt ejendomskontoret vedrørende:

 • Drift af afdelingen
 • Skader i boligen (vand, varme, døre, vinduer, toilet, bad m.m.)
 • Ansøgning om husdyr
 • Skimmelsvamp
 • Ændringer eller forbedringer i din bolig (køkken, bad, hårde hvidevarer eller lignende)

Du finder kontaktoplysninger på dit ejendomskontor under din boligafdelings hjemmeside (Find den her).


Kontakt VIBOs hovedkontor (mail: vibo@vibo.dk eller tlf. 33 42 00 00) vedrørende:

 • Administration af afdelingen
 • Opskrivning (udlejningsafdelingen)
 • Fremleje (udlejningsafdelingen)
 • Opsigelse (udlejningsafdelingen)
 • Klager (udlejningsafdelingen)
 • Forbrugsregnskaber (økonomi)
 • Byggesager (byggeafdelingen)


Kontakt afdelingsbestyrelsen vedrørende:

 • Forslag, gode ideer og kommentarer til aktiviteter i afdelingen
 • Ønsker til ændringer i afdelingen
 • Det årlige afdelingsmøde

Du finder kontaktoplysninger på din afdelingsbestyrelse under din boligafdelings hjemmeside (Find den her).

Vagtordning – hvad gør jeg ved akutte skader uden for VIBOs åbningstid?

Opstår der akutte skader i boligen uden for ejendomskontorets og administrationens åbningstider, kan du som beboer ringe til vagtordningen. Ordningen sikrer hurtig indgriben ved alvorlige hændelser og driftsforstyrrelser i VIBOs bygninger.

Ring på 33 42 00 00 (uden for åbningstid henvises du direkte til Falcks vagttelefon).

Kun henvendelse vedrørende følgende forhold vil blive behandlet af vagten:

 1. Større svigt i varme- eller vandforsyning
 2. Strømsvigt i ejendommen
 3. Svigt i dørtelefoner, låse og andre adgangskontrolsystemet i større omfang
 4. Svigt i tv-forsyningen i større omfang
 5. Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader er uundgåelige
 6. Stoppede kloakker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader er uundgåelige
 7. Elevatorstop – når der er personer i elevatoren

Beboer-appen 'VIBO – Min bolig'

Hvordan logger jeg ind i beboer-app'en 'VIBO – Min bolig'?

1. Hent først app’en ’VIBO – Min bolig’ i APP Store (på iPhone) eller i Google Play Butik (på Android)

2. Sådan logger du ind, når du har åbnet app’en.

Tryk på ’Log ind med aktiveringskode’.

APP Log ind

3. Log ind med dit brugernavn og adgangskode

I de to felter skriver du henholdsvis dit brugernavn og din aktiveringskode.

(Vælg eventuelt at tænde for knappen ”Husk mig”, så gemmer din smartphone dine oplysninger.)

Klik på ’Log ind’.

Når du først har været logget ind, og hvis du har aktiveret Face ID i app’en, kan du blot vælge at logge ind ved at trykke på ’Log ind med Face ID’.

Tast brugernavn og adgangskode

4. Her er forsiden, hvorfra du kan navigere til de forskellige menuer

Du kan trykke på de forskellige menupunkter her på forsiden.

For at se info om dit lejemål skal du trykke på de 3 streger øverst i venstre hjørne, så der åbnes en menu.

Her kan du se navn og lejemålsnummer, ligesom du kan tilgå dine egne kontaktoplysninger ved at trykke på det lille tandhjul til højre for dit navn.

Klik på menu   Klik på tandhjulet   Se dine egne oplysninger om dig og din bolig

5. Dokumenter om din bolig og din afdeling

Trykker du på menuen ’Dokumenter’, finder du dokumenter, der er relevante for:

 • din egen bolig (så som lejekontrakt, husdyrtilladelser m.m.) og for
 • din afdeling (materiale til afdelingsmødet, budgetter, regnskaber m.m.).

Nederst på skærmen kan du vælge, om du vil se alle dokumenter sorteret ud fra dato for upload (seneste først) eller som kategorier.

Afdelingsmøde – materiale, indkaldelse m.m.
Under punkterne ’Materiale til afdelingsmøde’, ’Budget’ og ’Årsregnskab’ finder du det materiale, der skal bruges på det årlige afdelingsmøde.

Find dokumenter

6. Kontakter

Under menuen ’Kontakter’ kan du se din afdelingsbestyrelse samt hvem der er tilknyttet din afdeling i VIBOs administration og på ejendomskontoret.

Se kontakter

7. Økonomi – husleje og vaskeri

Under ’Økonomi’ finder du information om sammensætningen af din husleje, hvad du har betalt tidligere, hvad du har af vaskeriudgifter (hvis I har et fællesvaskeri, der er koblet op elektronisk) og om der er restance på din konto.

Økonomi, husleje og vaskeri

Hvordan aktiverer jeg login med Face ID?

Du aktiverer login med Face-ID ved at trykke på de 3 streger øverst i venstre hjørne i appen og derefter trykke på det lille tandhjul til højre for dit eget navn og lejemålsnummer.

Her kan tænde for knappen "Benyt Face ID til at logge ind".

Hvorfor får jeg ikke notifikationer, når der er nyt i app'en?

For at modtage beskeder i appen, skal din telefon være sat op til at vise notifikationer for appen.

Du kan finde en vejledning til notifikationsindstillinger på iPhone her og på Android-telefoner her.

Hvem kan bruge appen?

Alle beboere i VIBO kan bruge VIBO – Min bolig.

Du skal dog være juridisk lejer for at kunne bruge appen.

Det vil sige, at det kun er den beboer, der står øverst på lejekontrakten, der har adgang.

(Der arbejdes fra vores systemudvikleres side på en løsning, så ægtefæller/medbeboere kan få adgang).

Skal jeg bruge appen?

Nej, det er frivilligt, om du vil bruge appen. Den er et supplement til VIBOs eksisterende selvbetjening, Mit VIBO.

Har du brug for hjælp?

Adgang til Mit VIBO

Har du brug for hjælp til at logge på Mit VIBO for at finde dit brugernavn og din aktiveringskode?

Se vejledning til at logge på Mit VIBO, skriv til VIBO, eller ring på 33 42 00 00.

Beboerdemokrati

Hvordan stiller jeg op til afdelingsbestyrelsen i min afdeling?

Hvis du ønsker at blive en del af afdelingsbestyrelsen hvor du bor, skal du derfor stille op til valg på et afdelingsmøde. Du kan enten melde din opstilling til bestyrelsen i afdelingen eller stille op på selve afdelingsmødet.

 

Hvordan logger jeg på Bestyrelseweb?

I VIBOs selvbetjening 'Mit VIBO' har du som medlem af afdelingsbestyrelsen adgang til VIBOs online bestyrelsesværktøj.

Bestyrelsesweb forside

Du får adgang til Mit VIBO med dit personlige MitID. Har du ikke været logget på før, skal du bede om en midlertidig kode, hvorefter du kan tilknytte dit MitID.

(Vær opmærksom på, at du ser din ansøger-, eller beboer-profil lige når du logger ind. Vælg 'BestyrelseAlmen' øverst i højre hjørne).

I Bestyrelsesweb kan du og din afdelingsbestyrelse:

 • følge med i afdelingens økonomi
 • finde dokumenter med relevans for bestyrelsesarbejdet
 • finde direkte kontaktoplysninger til jeres kontaktpersoner i VIBO
 • se aftaler vedrørende drift og vedligeholdelse af bygninger
Hvordan finder jeg materialet til afdelingsmødet?

Når afdelingen holder sit årlige afdelingsmøde, finder du alt materialet (indkaldelse, budget, regnskab, forlag, referater m.m.) på Mit VIBO eller i beboer-appen.

På Mit VIBO finder du dem her:

Sådan finder du dokumenter i Mit VIBO

Læs mere om VIBOs beboer-app her.

Hvordan samler vi beboerne i afdelingen?

VIBO anbefaler at arrangere aktiviteter, der er med til at styrke fællesskabet i afdelingen.

Det kan både være afdelingsbestyrelsen og nogle frivillige beboere, der sætter gang i aktiviteter i afdelingen – det er ikke kun afdelingsbestyrelsens ansvar.

Ideer til aktiviteter kunne være:

 • Sommerfest
 • Fællesspisning, hvis det er muligt
 • Juletræsfest (f.eks. med juletræstænding og æbleskiver)
 • Fastelavnsfest
 • Initiativer, der omhandler biodiversitet - læs mere om VIBOs fokus på biodiversitet under 'Projekter'
Hvilke opgaver har en afdelingsbestyrelse?

Afdelingsbestyrelsen er bindeleddet mellem afdelingens beboere og VIBO.

De primære opgaver er derfor:

 1. At varetage beboernes interesser
 2. At stå for at sætte en retning for afdelingens udvikling
 3. At samarbejde med administrationen og driften i VIBO
 4. At holde afdelingsbestyrelsesmøder, hvor der følges op på de ting, der er sat i gang i afdelingen
 5. At indkalde til afdelingsmøder (i samarbejde med VIBO)
 6. At få gode ideer og uddelegere opgaver til afdelingens beboere.

Selvbetjening og beboer-app

Hvordan logger jeg ind i beboer-app'en 'VIBO – Min bolig'?

1. Hent først app’en ’VIBO – Min bolig’ i APP Store (på iPhone) eller i Google Play Butik (på Android)

2. Sådan logger du ind, når du har åbnet app’en.

Tryk på ’Log ind med aktiveringskode’.

APP Log ind

3. Log ind med dit brugernavn og adgangskode

I de to felter skriver du henholdsvis dit brugernavn og din aktiveringskode.

(Vælg eventuelt at tænde for knappen ”Husk mig”, så gemmer din smartphone dine oplysninger.)

Klik på ’Log ind’.

Når du først har været logget ind, og hvis du har aktiveret Face ID i app’en, kan du blot vælge at logge ind ved at trykke på ’Log ind med Face ID’.

Tast brugernavn og adgangskode

4. Her er forsiden, hvorfra du kan navigere til de forskellige menuer

Du kan trykke på de forskellige menupunkter her på forsiden.

For at se info om dit lejemål skal du trykke på de 3 streger øverst i venstre hjørne, så der åbnes en menu.

Her kan du se navn og lejemålsnummer, ligesom du kan tilgå dine egne kontaktoplysninger ved at trykke på det lille tandhjul til højre for dit navn.

Klik på menu   Klik på tandhjulet   Se dine egne oplysninger om dig og din bolig

5. Dokumenter om din bolig og din afdeling

Trykker du på menuen ’Dokumenter’, finder du dokumenter, der er relevante for:

 • din egen bolig (så som lejekontrakt, husdyrtilladelser m.m.) og for
 • din afdeling (materiale til afdelingsmødet, budgetter, regnskaber m.m.).

Nederst på skærmen kan du vælge, om du vil se alle dokumenter sorteret ud fra dato for upload (seneste først) eller som kategorier.

Afdelingsmøde – materiale, indkaldelse m.m.
Under punkterne ’Materiale til afdelingsmøde’, ’Budget’ og ’Årsregnskab’ finder du det materiale, der skal bruges på det årlige afdelingsmøde.

Find dokumenter

6. Kontakter

Under menuen ’Kontakter’ kan du se din afdelingsbestyrelse samt hvem der er tilknyttet din afdeling i VIBOs administration og på ejendomskontoret.

Se kontakter

7. Økonomi – husleje og vaskeri

Under ’Økonomi’ finder du information om sammensætningen af din husleje, hvad du har betalt tidligere, hvad du har af vaskeriudgifter (hvis I har et fællesvaskeri, der er koblet op elektronisk) og om der er restance på din konto.

Økonomi, husleje og vaskeri

Hvordan aktiverer jeg login med Face ID?

Du aktiverer login med Face-ID ved at trykke på de 3 streger øverst i venstre hjørne i appen og derefter trykke på det lille tandhjul til højre for dit eget navn og lejemålsnummer.

Her kan tænde for knappen "Benyt Face ID til at logge ind".

Hvorfor får jeg ikke notifikationer, når der er nyt i app'en?

For at modtage beskeder i appen, skal din telefon være sat op til at vise notifikationer for appen.

Du kan finde en vejledning til notifikationsindstillinger på iPhone her og på Android-telefoner her.

Hvem kan bruge appen?

Alle beboere i VIBO kan bruge VIBO – Min bolig.

Du skal dog være juridisk lejer for at kunne bruge appen.

Det vil sige, at det kun er den beboer, der står øverst på lejekontrakten, der har adgang.

(Der arbejdes fra vores systemudvikleres side på en løsning, så ægtefæller/medbeboere kan få adgang).

Skal jeg bruge appen?

Nej, det er frivilligt, om du vil bruge appen. Den er et supplement til VIBOs eksisterende selvbetjening, Mit VIBO.

Har du brug for hjælp?

Adgang til Mit VIBO

Har du brug for hjælp til at logge på Mit VIBO for at finde dit brugernavn og din aktiveringskode?

Se vejledning til at logge på Mit VIBO, skriv til VIBO, eller ring på 33 42 00 00.