Afd. 135

Charlotteager II

Charlotteager 162 - 224
2640 Hedehusene

Referater bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 6 maj 2024

Tilstede: Flemming, Elaine, Rita, Hanne-Henriette, Maria


Lidt nyt fra formanden lyder på at ejendomsmesteren gerne vil have et møde ang.
parkering. Der arbejdes på at gæsteparkering skal foregå over app.

Det understreges det at byggeudvalget består af bestyrelsen, og ikke gårdmændene
og andre nysgerrige næser. Når BU (byggeudvalget) får noget at vide om nybyg af
lejligheder og genhusning, vil der blive indkaldt til passende infomøde for beboerne,
hvor der kan stilles spørgsmål om byggeriet. BU aka bestyrelsen, samt evt. suppleanter,
har tavshedspligt. Så hvad der bliver drøftet der, kommer kun ud til beboerne hvis det er
relevant. Vi bliver enige om at underskrive en tavshedserklæring.

Der er kommet en ny beboer- dejligt.

Da afdelingen skulle have lavet nye fartbump, blev bestyrelsens valg fravalgt fra
ejendomsmesteren og de forkerte bump blev monteret. Nu ønsker vi de oprindelige
valgte bump monteret i forlængelse af de eksisterende bump. Det er en form af en
plastik pind der ligges på tværs, og skrues i jorden. Disse fartbump ønskes også mellem
bygningerne, så skraldemænd, og andre brugere sætter farten ned.

Vi taler lidt om at BU er meget dårligt informeret og diverse ting ang. byggeriet, - vi har
været til 1 infomøde med bygherrerådgivere, men der var stort set kun info om
genhusningsprocessen. Vi var lovet en fremvisning af opgang 172, men den var ikke til
fremvisning, da projektet er blevet forsinket pga. Brandsikkerhed. Mere info kommer
forhåbentlig på næste info beboermøde den 28 maj 2024

På onsdag har vi ekstraordinær beboermøde hvor der skal stemmes om lade standere.
Bestyrelsen har nogle forskellige forslag, som vil blive præsenteret på mødet.
Handicappladserne er blevet meget eftertragtet, og vi foreslår at der kommer kontrol
med dette, i form for registrering, og henholdsvis gæsteparkering.

Vi taler om Vild med vilje. Elaine, Rita og Maria har møde med Morten (fra Vild med vilje)
tirsdag den . maj 2024. Der vil blive drøftet hvorvidt der skal slås græs det ene sted og
voksevildt et andet. Spændene hvad biodiversitet byder os. Vi mangler et minkbur, som
Rita rykker for.

Vi holder bestyrelses møde den første mandag i hver måned, da der er beboeråbent fra
18.30 til 19.00. Medmindre mandagen falder på en helligdag, så er åbningen flyttet til
den førstkommende mandag
Næste bestyrelsesmøde er den 3 juni 2024