Afd. 103

Nivåhøj III

Nivåhøj 69 - 79
2990 Nivå

Affaldssortering i afdelingen

Husholdningsaffald

Vi har siden juni 2022 skullet affaldssortere alt vores affald i 10 fraktioner. Vi har derfor fået opsat nedgravede affaldscontainere i begge ender af parkeringspladsen.  I løbet af 2024 kommer den sidste som er tekstiler. Vi afventer at Fredensborg Kommune er klar til at modtage tekstilaffald.

Vi kan her komme af med det meste af vores almindelige affald som:

Mad

Glas

Papir

Pap

Plast

Metal

Batterier

Lyskilder

Restaffald som er alt det der ikke skal i en af ovenstående fraktioner

Papiraffald

Brugt tøj der stadig kan bruges, kan afleveres i tøjcontaineren. Det er Frelsens hær der står for indsamling og videreformidling.

Ødelagt tøj eller tøj der er så slidt at det ikke kan bruges skal i restaffald indtil der kommer en textilcontainer.

Papaffald. Skær dit pap i mindre stykker inden du smider det i. Hele papkasser fylder mere og koster flere afhentninger.

Plast, madkartoner og drikkekartoner. Her har Fredensborg kommune været kreative. Alt plastaffald samt mad- og drikkekartoner så som juicedunke, mælkekartoner, diverse drikkeflasker af plast eller pap.

Glas og metal. 

Restaffald og madaffald. Restaffald er det der ikke skal i en af de andre containere. Det skal afleveres i sorte poser der er tæt lukkede.

Madaffald skal altid i de grønne poser og de skal være tæt lukkede. Poser kan hentes i skuret ved udkørslen fra parkeringspladsen.

Både sorte og grønne poser kan hentes i vognskuret ved udkørslen fra parkeringspladsen.

Batterier og lyskilder

Storskralderum Ude Kopi

Storskrald

Vi kan komme af med storskrald i storskralderummet Nivåhøj 67(ved mobilmasten). Du bruger din Miele nøglebrik der også bruges til vaskeriet til at komme ind. I storskralderummet kan du komme af med større ting der ikke kan komme i affaldscontainerne på parkeringspladsen (ja, de skal sjovt nok ikke bare stilles på parkeringspladsen).

Storskralderummet er åbent hver dag fra 6-22 (og nej, du må ikke stille det udenfor hvis du kommer udenfor åbningstiden).

Der må gerne klunses( tages affald med hjem hvis man ønsker det, MEN lad være med at sprede det rundt på gulvet uden at rydde op efter dig selv.

Plastaffald

Storskrald (det der ikke kan være i containerne)

Elektronikaffald

Jern og metal

Restaffald du ikke kan få i vores egne containere

Storskrald Bat Lys Farligt

Farligt affald(Kemikalier mm.), Batterier og lyskilder

Affald i afdelingen

Der er opsat 20 affaldsbeholdere i og omkring afdelingen til de småting man ikke vil slæbe med hjem. De er ikke beregnet til affald man ikke gider slæbe ned til affaldscontainerne på parkeringspladsen, men til småting som cigaretpakker, ispapir, slikposer og andet man gerne vil af med.

 

Brug dem fornuftigt!

Papirkurv

Papirkurve i afdelingen

Askebæger Opgang

Der er askebægre ved alle indgange. Så ingen rygning inde i opgangen.