Afd. 103

Nivåhøj III

Nivåhøj 69 - 79
2990 Nivå

Grønne områder

Udearealer

Vi har i afdeling 103 ca. 5000m2 grønne arealer. Hovedparten er dækket af græs, der passes af vores 3 robotplæneklippere samt Henrik vores grønne mand.

Vi har i 2023 besluttet at vores grønne områder af hensyn til biodiversiteten godt må være lidt vildere. Der vil derfor fremover blive klippet mindre hæk. Dvs. at hækkene kan blive højere og bredere for at fremme fuglelivet i hækkene. Hækkene vil blive klippet senere på året for at undgå klipning i fuglenes ynglesæson.

Der vil blive lavet en kvasbunke bag carporten mod Islandshøjvej som fugle, pindsvin mm. kan gemme sig i. Det vil være afklippede grene fra buske og træer samt hækkeafklip.

Nogle steder vil græsset få lov til at gro vildt for at der kan komme nogle flere insekter som fuglene kan leve af.

Det var de nemme, der ikke koster det store at etablere.

Der vil blive plantet nogle frugttræer og bærbuske dem kan både vi og dyrene spise af.

Hele projektet er en del af Vild med Vilje som VIBO er en del af.

Græsarealer

Vi har 3 Husqvarna robotter der dagligt klipper vores plæner. Du kan møde dem i hele afdelingen i sommerhalvåret. Om vinteren bliver de serviceret og holder vinterferie.

   

De er ikke farlige. De stopper hvis de rammer nogen eller noget (også pindsvin).